DemTech Press Release, 8 February 2013

Demtech: Forsøg med e-valg er en god idé

Der blev henvist flittigt til forskningsprojektet DemTech under Folketingets første behandling af forslaget om forsøg med e-valg. Men hvad mener forskerne egentlig?

Som indlæg i den offentlige debat er her den korte version af forskernes kommentarer til det fremlagte forslag:

Det fremgår af DemTechs høringssvar angående "Forslag om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)”, at vi er positive overfor forsøg med digital understøttelse af stemmeafgivning i Danmark.

Det gælder også forsøg, som dem lovforslaget lægger op til i de kommende år med henblik på at kunne tage kvalificeret stilling til e-valg. De erfaringer, som bliver gjort her, vil indgå i DemTechs samlede forskning oganbefalinger til fremtidig brug af digitale teknologier ved valg i Danmark.

Som det fremgår af vores høringssvar, anbefaler vi, at det præciseres i lovforslaget:

Vi anbefaler således, at forsøgene bliver defineret, udført og evalueret, så de kan danne baggrund for en informeret offentlig debat om fordele og ulemper ved e-valg – og følgende stillingtagen til om og på hvilken måde e-valg eventuelt bør indføres permanent i Danmark.

For yderligere information:

Lektor Carsten Schürmann, carsten@itu.dk, tlf. +45 2639 3606